Naša filozofia

Prírodné zdroje nie je možné donekonečna využívať takým spôsobom ako doposiaľ. Ekonomické zákony a ekologické ciele sa dajú skĺbiť už dnes, v budúcnosti to bude nevyhnutné. Našou víziou je trvale udržateľný rozvoj, a to vďaka využívaniu ekologicky šetrných technológií a obnoviteľných zdrojov energie. Našou stratégiou je vychádzať v ústrety ako investorom pri zhodnocovaní ich investícií a vlastníkom pôdy pri zhodnocovaní ich majetku, tak aj životnému prostrediu. To všetko pri využití jedného z najrýchlejšie sa obnovujúcich zdrojov – rýchlorastúcich drevín.

Vďaka strategickému partnerstvu s vlastníkmi pôdy a investormi môžeme posilniť svoje postavenie v celej strednej Európe a naplno využiť možnosti, ktoré nám poskytujú nové technológie a určujú ekologické požiadavky. Dopyt po biomase, drevnej štiepke a ekologicky šetrných spôsoboch vykurovania a výroby elektrickej energie celosvetovo rastie. Spoločensky zodpovedné lesnícke postupy nám v budúcnosti pomôžu znížiť našu závislosť na neobnoviteľných zdrojoch energie i na prirodzených lesoch. Čo je prínosné pre nás, je prínosné i pre prírodu.

 Výroba, spracovanie a využitie biomasy patrí v Európe k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim druhom obnoviteľných zdrojov energie. Potenciál biomasy podporujú i legislatívne smernice Európskej únie. Sme si vedomí toho, že v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie má Česká republika spolu s krajinami, v ktorých pôsobíme, za vyspelým svetom stále čo doháňať. To je i našou úlohou do budúcnosti.

Veríme, že podpora obnoviteľných zdrojov energie je nielen správna vec, ale tiež skvelá investičná príležitosť. Investícia do budúcnosti.

Verbava. Nové technológie, nové možnosti.