O nás

Verbava je mladá dynamická spoločnosť, ktorá sa už za niekoľko rokov od svojho vzniku stala významným hráčom na poli produkcie drevnej štiepky v regióne strednej Európy.

Topol2009

 • vznik zámeru investovať do produkcie biomasy

2010

 • príprava projektu
 • vydraženie lesných škôlok po zaniknutej firme CE wood
 • nákup prvých pozemkov pre plantáže
 • príprava výsadby 2011

2011

 • výsadba prvých 75 ha v ČR
 • otvorenie pobočky na Slovensku a na Ukrajine
 • akvizície pozemkov v krajinách pôsobnosti
 • príprava výsadby 2012

2012

 • výsadba 130 ha v ČR
 • otvorenie pobočky v Poľsku
 • akvizície pozemkov v krajinách pôsobnosti
 • príprava výsadby 2013

2013

 • výsadba 650 ha plantáží vo všetkých krajinách pôsobnosti

 

Verbava ako materská spoločnosť spravuje a riadi Wood Capital (pestovanie drevín) a Biomass Trading (obchod s biomasou) a má pobočky v SR, v Poľsku a na Ukrajine. Akvizíciami pozemkov v ČR, v SR, v Poľsku a na Ukrajine sa zaoberá naša dcérska spoločnosť Suhox.

Našim bezprostredným zámerom je posilniť svoje pozície a stať sa jedným z najvýznamnejších dodávateľov drevnej štiepky z plantáží s krátkou rotáciou v krajinách, v ktorých pôsobíme, a to v spolupráci s investormi a majiteľmi pozemkov. Našim dlhodobým cieľom je nielen zhodnotenie investícií do obnoviteľných zdrojov, ale tiež trvale udržateľný rozvoj a zodpovedný prístup k využívaniu zdrojov a nových technológií.

Základy využitia energetických drevín ako obnoviteľného zdroja energie boli položené v 80. rokoch 20. storočia v USA. Využívať sa začal najmä tzv. japonský topoľ, ktorý je ideálny pre mierne podnebné pásmo. Energetické dreviny charakterizuje vysoký výnos nadzemnej biomasy a vysoká výhrevnosť. Tunajší investori čoskoro rozpoznali ohromný potenciál nových, netradičných druhov podnikaní.

V Českej republike je plocha plantáží energetických drevín, napríklad v porovnaní so severnou Európou, veľmi malá. Využitie tohto obnoviteľného zdroja energie sa ale úspešne rozbieha a v blízkej budúcnosti sa dá očakávať jeho boom.

Sme presvedčení o tom, že podpora trvale udržateľného rozvoja je správna vec a zároveň skvelý priestor pre nové podnikateľské aktivity. Všade, kde bude príležitosť k investíciám do budúcnosti, budeme i my.

Verbava. Budúcnosť plánujeme zodpovedne.